Poznatky, Príroda, Úvahy

Vyhynutie živočíšnych druhov, kam smerujeme? Časť prvá

Vyhynutie živočíšnych druhov. Čo sa vám v hlave premietne pri tejto vete? Mne veľa silných emócií, faktov, otázok, rozprávať sa o tom, písať, no najmä konať.

Čítať viac