Vyhynutie živočíšnych druhov. Čo sa vám v hlave premietne pri tejto vete? Mne veľa silných emócií, faktov, otázok, rozprávať sa o tom, písať, no najmä konať.

Od roku 1970 do roku 2016 klesla celosvetová populácia divoko žijúcich zvierat o 68 %. Naopak, hospodárske zvieratá, najmä kravy a prasatá, predstavujú 60 % všetkých cicavcov, pričom ľudia tvoria 36 % a ostatné zvieratá iba 4 %! – zdroj – World Wildlife Fund

1.Časť – označovanie a zoznam

Ako označujeme ohrozené druhy živočíchov a rastlín?

Na začiatok je dôležité vysvetliť si metodiku označovania. Červený zoznam IUCN (tiež Červený zoznam ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý vydáva každé dva roky Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). 

Červený zoznam IUCN (zdroj – robertkackala)

Vyhynutý / Extinct (EX) – označuje, že posledný exemplár zomrel alebo je pokladaný za mŕtveho.

Vyhynutý v prirodzenom prostredí / Extinct in the Wild (EW) – vyjadruje, že niekoľko jedincov daného druhu (prípadne i poddruhu alebo inej taxonomickej kategórie) v zajatí stále prežíva, ale vo voľnej prírode už nežijú/nerastú.

Kriticky ohrozený / Critically endangered (CR) – ohrozené druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v blízkej budúcnosti.

Ohrozený / Endangered (EN) – ohrozené druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v blízkej budúcnosti.

Zraniteľný / Vulnerable (VU) – zraniteľné druhy čelia vysokému riziku vyhynutia v strednodobom období, pokiaľ sa podmienky nezmenia.

Takmer ohrozený / Near Threatened (NT) – takmer ohrozené druhy sú druhy, ktoré môžu byť v blízkej budúcnosti ohrozené vyhynutím, ale stále ešte nespĺňajú podmienky pre zaradenie do stupňa ohrozený.

Menej dotknutý / Least Concern (LC) – ide o druhy, u ktorých sú len veľmi malé alebo žiadne obavy z vyhynutia.

Koho by to zaujímalo detailnejšie,  popísané to nájdete v priamom zdroji od Wikipedie alebo pekne spracované tu.

Vyhynutý / Extinct (EX) – zoznam niekoľko z nich

Začnem minulosťou a tým, čo už bohužiaľ nevrátime späť. Minulosť by mala zostať minulosťou. No vždy je dobré sa do nej občas vrátiť a pozrieť sa, čo sme urobili zle a poučiť sa z nej.

VAKOVLK TASMÁNSKY (Thylacinus cynocephalus)

Vakovlk tasmánsky (zdroj – Wikipedia)

Dôvod vyhynutia – doslova vyvraždený človekom masívnym lovom na ochranu domestifikovaných zvierat a zničením prirodzeného habitatu. Vyše 80 rokov je vyhlásený za vyhynutý druh. Posledný jedinec uhynul v roku 1936 v Tasmáskej ZOO.

LÍŠKA FALKLANDSKÁ (Dusicyon australis)

Líška falklandská (zdroj – Wikipedia)

Dôvod vyhynutia – vyhubenie človekom masívnym lovom na ochranu oviec a zisk kožušiny. V roku 1876 bol ulovený posledný jedinec tejto líšky. Pár rokov predtým bol zúfalý pokus o záchranu tohto druhu, ktorý sa však nestretol s pochopením ľudí.

TIGER JÁVSKY/DŽUNGĽOVÝ BALIJSKÝ (Panthera tigris sondaica)

 

Dôvod vyhynutia – odlesňovanie, zaberanie prirodzeného habitatu, vyvražďovanie miestnym človekom a európskymi kolonistami, masívnym lovom pre trofej, ochranu domestifikovaných zvierat a kožušinu pod nohy aj s hlavou. Tieto choré praktiky trofejového lovu bohužiaľ pretrvávajú doteraz.  Posledný jedinec tohto druhu umrel podľa dostupných informácií v roku 1994.

TULEŇ KARIBSKÝ (Monachus tropicalis)

Tuleň karibský – fotka zo ZOO v roku 1910 (zdroj – Wikipedia)

Dôvod vyhynutia – lov človekom kvôli oleju a kožušine, nadmerný rybolov. Posledný jedinec tohto druhu pochádza z roku 1952.

KôRKOROŽEC BEZZUBÝ (Hydrodamalis gigas)

Kôrokožec bezzubý (zdroj – Wikipedia)

Dôvod vyhynutia – lov človekom kvôli mäsu, tuku a koži. Tento druh dokázal človek vyhubiť ani nie za 27rokov! Objavený bol podľa historických údajov v roku 1741, posledný zabitý jedinec v roku 1768.

LEOPARD ZANZIBARSKÝ (Panthera pardus adersi)

Leopard zanzibarský (zdroj – Wikipedia)

Dôvod vyhynutia – lov človekom kvôli koži a rôznym častiam tela. V roku 1964 bola na ostrove vyhlásená nezávislosť, ktorá spustila kampaň zvanú Kitanzi. Tá mala za účel vyhubiť zo strachu tohoto leoparda do posledného jedinca. Od roku 1996 je považovaný za vyhynutý druh, aj keď sa špekuluje, že bol objavený jedinec, avšak bez potvrdených exaktných dôkazov.

KOZOROŽEC PYRENÉJSKY (Capra pyrenaica pyrenaica)

Kozorožec pyrenejský (zdroj – David Marinelli)

Dôvod vyhynutia – lov človekom kvôli mäsu a kožušine. Až v roku 1973 bol vyhlásený chránený druh. Aj napriek tomu v roku 1981 zostávalo posledných 30 jedincov. Ďalším dôvodom bolo vytlačenie z prirodzeného prostredia domácim chovom kôz a oviec a rozšírenie nepôvodných druhov, Daniela eúropskeho,  ktoré im začali zaberať horské lúky a pasienky. Posledné jedince boli zaznamenané medzi rokom 2000 – 2003.

ZEBRA KVAGA (Equus quagga quagga)

Zebra kvaga (zdroj – Wikipedia)

Druh vyhynutia – na začiatku 19. storočia ich začali európski kolonisti zabíjať najmä kvôli mäsu až do 12.8.1883, vtedy bol zabitý posledný žijúci jedinec, ktorý bol ulovený. Niekoľko jedincov zoólogovia stihli umiestniť do chovných staníc, tie však boli buď staré alebo neboli schopné reprodukcie. Z denníka H. Lichteinsteina roku 1804: „Dnes jich bylo složeno víc, než mohla naše početná společnost zkonzumovat.“

ROPUCHA ZLATÁ (Bufo periglenes)

Ropucha zlatá  (zdroj – Wikipedia)

Dôvod vyhynutia –  Dôvodom je najmä rozsiahla strata prirodzeného prostredia zapríčinená zmenou klímy a choroba spôsobovaná hubami Chytridiomycota, ktoré ju napádali. Objavená bola len v roku 1969. Posledný videný jedinec bol v roku 1989, odvtedy ju nikto nevidel a bola vyhlásená za vyhynutý druh.

HOLUB SŤAHOVAVÝ (Ectopistes migratorius)

Holub sťahovavý (zdroj – Filckr)

Dôvod vyhynutia – vyhubenie človekom. Lovený kvôli mäsu a zábave. Neskôr v polovici 19. storočia sa stal neoficiálnou disciplínou lov holuba ako živý terč. Neskôr sa za ich lov dokonca platilo, za každých kus na tehdajšie peniaze to bolo 2 centy. Na začiatku 19.storočia boli ich počty odhadované na vyše 2 miliardy. Posledné vo voľnej prírode boli zabité v roku 1900 v americkom Ohiu. V zajatí ZOO v Cincinnati umrela posledná samička menom Martha v roku 1914.

VLK SICÍLSKY (Canis lupus cristaldii) VLK JAPONSKÝ (Canis lupus hodophilax) VLK OSTROVNÝ (Canis lupus hattai)

 

Dôvody vyhynutia – o VLKU SICÍLSKOM sú známe záznamy o vyhynutí niekedy okolo roku 1924. Vytlačenie z prirodzeného prostredia, strata prirodzenej koristi a lov človekom aj zo strachu majú spoločného menovateľa pri všetkých poddruhoch týchto vlkov.

VLK JAPONSKÝ a OSTROVNÝ boli vyhubené človekom na konci 19. a začiatku 20. storočia. Ako sa píše z kroniky:

„Vzhledem k tomu, že rozšíření vlků předcházelo šíření koní na jihovýchodním Hokkaidu a údajně způsobovalo těžkosti lovcům jelenů z národa Ainů, vláda Meidži vyhlásila vlky za „škodlivé živočichy“ a svěřila Dunovi dohled nad vyhubením zvířat. Dun začal svou práci na ranči Niikappu s masovou otravou, zahrnující použití strychninových návnad.“ (zdroj – Wikipedia).

Nejde iba o nás

Uviedol som tu iba zlomok vyhynutých živočíchov, ktoré sa nám za posledné stáročia podarilo vyhladiť z tejto planéty. Nedovolím si hodnotiť, či v dobách, keď išlo častokrát o prežitie samotných ľudí, boli ich činy správne.

Som však presvedčený, že ak išlo a ide iba o zábavu, rituály, ozdoby a pocit, že človek je pánom tvorstva, takéto vraždenie a lovenie rozhodne správne nebolo a nie je! Napriek tomu sa dnes podobné, či dokonca rovnaké činy dejú naďalej. Trofejový lov, takzvaný Game hunting je chorá, ešte stále v mnohých krajinách a spoločnostiach, (vrátane tej našej) uznávaná tradícia a hra na ukojenie si častokrát chorých potrieb, komplexov alebo kompenzovanie si psychických porúch.

Vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov prebieha v prírode milióny rokov. Občas sa stane, že nejaký druh vyhynie a nahradí ho iný druh. Toto sa však dialo prirodzenou cestou, ktorú popisoval vo svojich štúdiách aj Charles Darwin. Nemá to však nič spoločné s tým, ako do toho zasiahli ľudia za posledné stáročia.

ZREJME NAJHORŠÍ MOŽNÝ PRÍKLAD TROFEJOVÉHO LOVU, KTORÝ UVÁDZAM. NIE, NIE JE TO VYMYSLENÉ. AJ TOTO SA LEGÁLNE DEJE V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH

 

Už by sme mali byť snáď v myslení niekde inde, alebo ani nie?

V minulosti sme nemali predstavu, koľko živočíšnych druhov máme a koľko nám ich ešte zostáva, respektíve mali sme o tom veľmi málo informácií. Až dnes, aj vďaka technológiám toho vieme podstatne viac. Môžeme si v plnšej sile uvedomiť, prečo sú také vzácne, koľko z nich sme už vyhubili, ktoré sú na pokraji vyhynutia, a prečo. Paradoxne nám však technológie priniesli aj drancovanie a zabíjanie.

Hocijaká technika, nech je akákoľvek vzácna a žiadaná, sa stáva chorobou, ak je ňou posadnutá myseľ. BRUCE LEE

Žijeme v dobe, kde už nie sme odkázaní iba na prežitie z ulovenej zveri kvôli mäsu a kožušine, (až na niekoľko výnimiek z domorodých kmeňov). Naučili sme sa domestifikovať a chovať zvieratá, ktoré sú v niektorých častiach sveta dôležitou obživou. Naučili sme sa ich chovať aj v súlade so sebestačnosťou a udržateľnosťou.

Áno, nastávajú konflikty s divoko žijúcimi zvieratami, ktoré však majú také isté právo žiť a existovať ako máme aj my. My, ľudia máme predsa viac možností ako prežiť. Môžeme sa uživiť viacerými spôsobmi.
Divoké zvieratá ich toľko nemajú, preto je tak veľmi dôležité citlivo sa zamýšľať a robiť kompromisné riešenia, aby sme mohli spoločne nažívať.

Naopak, počty intenzifikovane chovaných zvierat prudko narastajú. Až ma bolí nazývať ich zvieratami, pretože sú to len trpiaci otroci našich lacných túžob, aby mohlo byť nakŕmených stále viac a viac ľudí. Počet narastá, už teraz je nás cez 7,8 miliardy a prognózy znejú, že do roku 2100 možno 11 miliárd.  Tejto téme sa chcem ale povenovať v inom článku.

O čom bude druhá časť?

Aké krehké je spolužitie ľudí a divoko žijúcich zvierat? Zameriam sa práve na tie, ktoré sme dohnali na pokraj vyhynutia, a to najmä ničením ich prirodzeného prostredia, teda habitatu a lovom pre zábavu, aby sme napĺňali svoje nikdy neutíchajúce chtíče mať stále viac, viac a viac. Devastácia v priamom prenose existuje priatelia, akokoľvek by to niekto popieral a zatváral oči, deje sa to a týmto pokračujúcim trendom sa to bude len zhoršovať.

Nádej však existuje. Dôležitý fakt na záver.

Príroda to bez nás vždy zvládla a  zvládne, no my bez nej nie 🙂 

Použité zdroje: Wikipedia,Filckr, Wildfact, WWF

Na záver ešte tip na výborne spracovaný článok o trofejovom love.

Ak sa vám tento alebo aj moje iné články, či témy páčia a dávajú vám aký taký zmysel, prihláste sa na odber. Ďakujem a budem sa tešiť aj na prípadnú diskusiu a konštruktívnu výmenu poznatkov a názorov.