Tento krát som zameral tému na pramene a studničky. Ich všeobecnú dôležitosť, užitočnosť a potrebu ich obnovy a udržania. Sú to naše klenoty, voda je naše najväčšie prírodne bohatstvo, bohužial často podcenované a brané ako samozrejmosť.

Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň

Čínske príslovie

Ruku na srdce, koľko z nás sa pri nákupe vody v obchode zamýšľa, že ju občas možno nie je nutné kupovať? Respektíve otázka sa dá položiť aj inak, koľkí z nás si vodu kupujú a koľkí z nás ju pijú doma z vodovodu? Preferujete kupovanú balenú z obchodu, alebo tú z vodovodu? Máte vlastnú studňu, alebo čerpáte z verejného vodovodu, ktorý je napojený na verejnú kanalizáciu?

Sú totiž regióny, kde je jej veľa pre všetkých, formou prameňov a studničiek v prírode. Les, čistinky, alebo len tak, pri turistických chodníkoch. Dokonca aj v tých regiónoch, kde si myslíme, že nie je, to nemusí byť úplne pravda, ale o tom neskôr. Ja sa v tomto článku zamieriam  na pramene a studničky, konkrétne v regióne môjho rodiska, tým je obec Rudno nad Hronom a jej okolie, okres Žarnovica v Banskobystrickom kraji.

Voda je nezastupiteľným zdrojom života v celej prírode – pre človeka, rastliny i
živočíchov. Bez jedla človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody umiera už po niekoľkých
dňoch.

Ale je tá voda z prameňa/studničky pitná?

Táto otázka zaznieva pomerne často a preto túto problematiku rozoberiem na začiatku a rozdelím ju na viac kategórií:

 1. Monitoring kvality vody z vlastného vodovodu (studňa)

  Odporúča sa urobiť  aspoň 1-2x za rok (ideálne v rôznom ročnom období) test na kvalitu vody, ak sa kvalita vody nezmenila k horšiemu, je možné tento interval predĺžiťOd roku 1993 je určený svetový deň vody na 22.marca. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ), ponúka v týchto časoch testovanie kvality vody zo studní zdarma. Konkrétne sa jedná o orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (zo studní, nie z verejného vodovodu) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Bližšie informácie tu.

 2. Monitoring kvality vody vo  verejnom vodovode

  Monitoring kvality vo verejných vodovodoch má svoje pravidlá, ktoré musia poskytovatelia dodržiavať v rámci pravidelného testovania kvality vody. Pekne a odborne spracovaný článok kde sú štatistiky, porovnania a naozaj kvalitné informácie tu.

 3. Monitoring kvality vody v prírodných prameňoch a studničkách 

  Kvalita vody z prírodného prameňa/studničky závisí od podložia a hĺbky, z ktorej vyviera. Riziko poškodenia zdravia je podľa odborných vyjadrení hygienikov minimálne. Napríklad mestké lesy BA píšu: „Rozbor vody v studničkách dávame robiť raz ročne v spolupráci s BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť). Analyzuje sa celkovo 24 rôznych parametrov (baktérie, mikroorganizmy, pH, dusitany atď). Ak čo i len jeden z ukazovateľov nespĺňa normu je voda označená ako nepitná. Pri mnohých studničkách je nevyhovujúce len pH vody, ktoré nemá priamy vplyv na zdravie pri občasnom užívaní.“ Samozrejme prameňov a studničiek je na Slovensku mnoho a každá samospráva si to rieši po svojom.

  Z toho čo som zistil, by mala mať každá samospráva nárok na bezplatný rozbor, citujem z článku tu„Prírodné studničky a pramene síce úrad verejného zdravotníctva neeviduje ani nekontroluje, o rozbor vody však môže požiadať ktokoľvek. Pre samosprávy je rozbor bezplatný.“ Samosprávy však žiadajú zriedka. 

  Zabezpečuje ÚVZ SR kontrolu, alebo dozor nad niektorými lesnými studničkami?

  Monitorovanie lesných studničiek a prameňov, ktoré nie sú určené pre hromadné zásobovanie, orgány verejného zdravotníctva nevykonávajú. Na základe spolupráce s obcami, občianskymi združeniami alebo štátnymi lesmi vyšetrujú niektoré RÚVZ kvalitu vody v prameňoch, alebo studničkách aspoň orientačne a to najmä na lokalitách, ktoré sú turisticky využívané. Ide však o sporadické vyšetrenia. Ich cieľom je identifikovať prípadné zdravotné riziká a pri zistení nevyhovujúcich výsledkov informovať o nich zodpovedné osoby (zástupcovia miest, obcí a lesov). Informácie poskytujú RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) tiež prostredníctvom svojich webových stránok.

 4. Monitoring kvality vody kupovaných balených vôd 

  Kapitola sama o sebe. Nezávislé testy balených vôd často objavujú závady a nevyhovujúce kritériá. Niekoľko informácií a výsledky nezávislých testov v článku tu. Rozhodne poviem za seba, že ak je niečo jemne mimo limit, netreba panikáriť, no často sú to naozaj čísla ustrelené úplne mimo toleranciu povolených hraníc. Ja osobne balenú vodu neuznávam najmä z hľadiska udržatelnosti a kupujem si ju iba v nutných prípadoch, keď nemám možnosť využiť vodu z prameňov, alebo zo studní. Tým nechcem povedať, že ju neuznávam vôbec, avšak podľa môjho názoru, mnoho z balených vôd je nekvalitných, predražených, dovážaných bohvie odkiaľ, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľný kapitalistický prežitok.

Čo to všetko znamená pre mňa a aký je z toho v oblasti kvality vody môj osobný záver?

Uvedomujem si pomernú citlivosť tejto témy. Pozerám sa na to z viacero hľadísk a napíšem, prečo je pre mňa možnosť číslo 3 a teda voda z prameňov a studničiek najlepší výber.

 • Udržateľnosť a súlad s prírodoukľúčové je hĺbka a podložie, z ktorého prameň vyviera. Podložie je najlepší vodný filter. Kvalita vody z prameňov, kde sú ideálne podmienky a neustále tečúci prameň je dozaista vždy tá najlepšia voľba. Čo môže byť lepšie a čistejšie ako horská voda, kde je ľudský zásah absolútne minimálny, alebo žiadny?

 

 • Ekologické, hospodárne a enviro hľadisko – pri opakovanom odoberaní vody z prameňov a studničiek do nádob, sklenených demižónov, alebo fľiaš nevytvárate žiadny, alebo takmer žiadny odpad. Pre mňa rozhodne najudržatelnejšie hľadisko, zároveň nemusíte platiť za balené vody a starať sa o následný odpad. My, na Slovensku máme veľké prírodné bohatstvo v tejto podobe a myslím, že ho vo všeobecnosti nevyužívame ani zďaleka. Niečo, čo máme z lona prírody, zadarmo a kvalitné. Prečo to nevyužijeme ak máme tú možnosť? Dovážame sem predražené vody zo zahraničia a pritom máme minimálne tak kvalitné, aj lepšie u nás.

 

 • Pohodlnosť, komfort, alebo radšej  priestor využiť to na pobyt/prechádzku v prírode – jeden z dôvodov, prečo ľudia tento zdroj nevyužívajú je sila zvyku nakúpiť si balenú vodu v obchode, je to jednoducho pohodlné. Stále za to však musíte zaplatiť a taktiež fyzicky do toho obchodu ísť a odvláčiť tú vodu do auta, nebodaj aj hore schodmi bez výťahu, alebo dlhšiu cestu, ak zaparkujete ďalej. Overený prameň a studnička môže ponúknuť nie len to, že si vodu prídete „načapovať“, ale môžete to spojiť s prechádzkou a pobytom v prírode, kde sa zväčša tieto pramene a studničky nachádzajú. Bonus bonusov! Ak máte deti, môžete s nimi tráviť viac času v lese/prírode a spojiť príjemné s užitočným.

 

 • Je dôležité poznať okolie prameňa a mať informovanosť o to, že sa o prameň niekto zaujíma,stará a že je aktívne využívaný tunajšími obyvateľmi – samozrejme že nie je možné robiť rozbory pravidelne a aktívne na všetkých prameňoch a studničkách. 

 

Pramene sú označené buď ako pitné, alebo nepitné. Mnoho z nich však nie je označených vôbec a tam nastáva pre niektorých dilema. 

Keď vidím neoznačený, pekný, čistý prameň a poznám jeho okolie, alebo minimálne viem od viacerých obyvateľov, že je využívaný na pitie, neriešim a vždy sa napijem. Príde mi to menšie riziko, ako piť kadejaké balené vody, o ktorých pôvode by sa možno nedopátral ani detektív Columbo. Každý si však musí uvedomiť, že znáša svoje vlastné riziko. Otázku, čo je väčšie riziko, nech si každý položí sám pre seba.

 • Máme sa v čom zlepšovať – oproti takej Českej republike sme v tomto trošku pozadu. Všetko je o zdielaní informácií a poznatkoch. Česi majú Národný registr pramenu a studanek. Pekná a prehľadná označená mapa a zmysel projektu. Tento projekt z Čiech e-studánky sa rozšíril aj ku nám, na Slovensko, link tu, čo som objavil iba nedávno, no chýba mi o tom väčšie povedomie a viac informácií pre verejnosť, zároveň tam, (aspoň v našej oblasti, odkiaľ pochádzam), nie je ani z ďaleka toľko prameňov a studničiek v databáze.
 • Pekne si vieme informácie aktualizovať a vymeniť, a ja sám som prispievateľ informácií konkrétne aj tu –  na mapy hiking. V nastaveniach mapy si musíte zakliknúť zobrazovanie prameňov a ak chcete prispieť s informáciami, tak sa musíte zaregistrovať, následne viete pridávať aj aktuálne foto a poznatky. Pekný portál je ešte stránka našavoda.

 

 

Pramene a studničky v mojom rodisku a okolí Rudno nad Hronom

Jednou z inšpirácií na písanie článku o tejto téme bol pre mňa tento článok a poznatok. Pán, ktorý sa zaoberá obnovou a rekonštrukciou prameňov a studničiek má dokonca vlastnú stránku, kde má všetky pramene zmapované a ku každému je popis a foto!

Ďalšou inšpiráciou ku zmapovaniu takmer všetkých prameňov a studničiek v našom okolí mi bol práve posun v tejto oblasti u nás, v dedine, kde vznikli projekty na obnovu prameňov, spojili sa skvelí ľudia a získali sa aj nejaké tie €. Samotnú realizáciu s prírodného kameňa a obnovu robí môj otec, na ktorého som za to patrične hrdý!

Začnem práve dvoma z nich, kde sa obnova v našej obci podarila a darí s rovnakým záujmom a cieľom, dať možnosť a právo ľuďom mať vodu zdarma, pretože:

Voda je ľudské právo. Chráňme si ju!

Prameň Mokriam Potok

V roku 2019 bola dokončená obnova a rekonštrukcia prameňa Mokriam Potok. Táto oblasť síce patrí do katastra mesta Nová Baňa, avšak prístup k nej je vynikajúci z Rudna nad Hronom. Vždy a pravidelne si chodím naberať viac vody do demižónov so sebou. Hotový je už aj prístup a príjemné posedenie. V letných dňoch príjemné schladenie, nakoľko sa tam lúče slnka takmer nedostanú.

Poloha prameňa cez mapy.hiking 

Poloha prameňa cez google maps

Prístup: autom, na pešo, bicyklom

 

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, ktorý sa podujali na obnove a rekonštrukcii a autorovi studničky: Vladimír Beihoffner senior. Krásna práca 🙂 .

TIP na výlet v okolí prameňa:

V článku, ktorý som písal pred pár mesiacmi – nájdete nádherné miesto v území majestátnych Sekvojovcov mamutích, ktorých je tam až 5 pri sebe, čo je veľmi vzácne, nakoľko na Slovensku je ich počet iba niekoľko desiatok.

Sekvojovce mamutie

Prameň Pod Tajchom

Prameň má hlboké a kvalitné podložie. Pre mňa osobne najlepšia a najkvalitnejšia voda v našom okolí. V minulosti bol robený aj rozbor, ktorý to potvrdil. Sem si chodím naberať vodu so sebou asi najčastejšie. Voda je studená, čistá a chutí neuveriteľne. Prameň ako taký, tu tečie už dlhšie, avšak aby ho bolo možné udržať čo najdlhšie zachovaný, bolo nutné začať rekonštrukciu. Tá sa začala len prednedávnom, znova za účasti dobrovoľníkov. Rekonštrukcia je dokočená, aktualizovaná info 16.8.2020. Predpokladá sa, že tento prameň má pôvod z vrchného lesného prameňa pod Husárovom, ktorý popíšem nižšie.

Poloha prameňa cez mapy.hiking 

Prístup: autom, na pešo, bicyklom

Prameň pod Tajchom

Prameň pod Tajchom – pred rekonštrukciou

Prameň pod Tajchom

Prameň pod Tajchom – dokončený, po rekonštrukcii

Prameň Pod Husárovom

Z tohto prameňa s najväčšou pravdepodobnosťou tečie práve hore spomínaný pod Tajchom. Na fotkách môžete vidieť to, čo z neho zostalo a čo sa zachovalo. Zatiaľ vyteká a  stále tečúci, aj napriek suchám.

Prameň pod Husárovom

Prameň pod Husárovom

Poloha prameňa cez mapy.hiking

Prístup: Na pešo, skúsenejší aj horským bicyklom

Prameň pri Matejove

Prameň pri Matejove

Prameň pri Matejove

Prameň, alebo jeho časť ktorá sa zachvovala pri lesnej ceste od Matejovskej lúky smerom na Kalváriu. Je stojatý, zrejme zavalený/zapchatý, nakoľko je v pôvodnom stave  už dlhé roky, nechaný na pospas samotnej prírode.

 

 

 

 

 

 

 

Poloha prameňa cez mapy.cz

Prístup: Na pešo, skúsenejší aj horským bicyklom

Studnička nad Starým Tajchom

Cestou z Rudna nad Hronom, po cyklotrase smerom na Uhliská sa môže, kto chce, občerstviť zo studničky. Neviem, kedy presne bola zrekonštruovaná, no pamätám si, že pár rokov dozadu bola v stave, že zanikne. Neviem, kto je za rekonštrukciou, ale po niekoľkých debatách som zistil, že to vraj bolo úsilie a aktivita lesníkov. Každopádne ďakujeme. Obzvlášť za bizarnosť. Pri jej naberaní osviežiť si aj nohy, viz. z fotky pochopíte 🙂 .

Studnička nad Starým Tajchom

Studnička nad Starým Tajchom

Poloha studničky cez mapy.cz

Prístup: autom, na pešo, bicyklom

Studnička pod Šarvízom

Cestou od prameňa Mokriam, ktorý som v článku písal ako prvý hore smerom na Šarvíz  môžete ísť naturistiku, alebo cyklotúru. Tesne pod Šarvízom nájdete po ľavej strane smerom hore túto studničku, ktorá je tak nejak v stave prežívania, myslím v pozitívnom slovazmysle.

Studnička pod Šarvízom

Studnička pod Šarvízom

Poloha stucničky cez mapy.cz

Prístup: Na pešo, bicyklom

 

Studnička Filipka

Studnička Filipka

Studnička Filipka

Táto studnička slúžila ako zdroj vody pre chatu Filipka, ktorá je v správe lesov SR. Podľa aktuálneho stavu je zavalená, respektíve upchatá, v minulosti si ju pamätám, ako plne funkčnú. Tento stav je zrejme výsledok nezáujmu zo strany prenajímateľa, respektíve vlastníka. Ako deti sme tam často chodili a chata bola využívaná občas aj pre verejnosť, teraz mám pocit, že to tam už len chátra, smutné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poloha studničky cez mapy.cz

Prístup: Na pešo, bicyklom

 

Studnička nad Dedičnou štôlňou Jozefa II.

Smerom z Rudna nad Hronom na Voznicu, kúsok za ňou, nedá sa prehliadnuť. Prameň je občas veľmi slabučký, hlavne keď je dlho sucho. Voda vyviera z hôrky Siakov, priamo nad ústím Dedičnej štôlne Jozefa II. Zaujímavosti o Dedičnej štôlni a Voznici si môžete prečítať na oficiálnej stránke tu. 

Studnička nad Dedičnou štôlňou Jozefa II.

Studnička nad Dedičnou štôlňou Jozefa II.

Studnička nad Dedičnou štôlňou Jozefa II. Autom

Oproti studničke si takto môžete zastaviť autom

Poloha studničky cez mapy.cz

Prístup: autom, na pešo, bicyklom

Studnička Suchá Voznica

Jej prameň vyviera v Richňavskej doline, ktorá začína od Voznice cyklo a turistickou trasou. Je udržiavaná a bola nanovo prebudovaná v roku 2018. Takže ak by prišla obava, že ste si zobrali so sebou na túto trasu málo vody, nie je problém. Sám som si tam pred pár mesiacmi dopĺňal zásoby pri prechode tadial. Konkrétne sa nachádza na modrej pešej turistickej značke smerom na Uhliská.

Studnička Suchá Voznica

Studnička Suchá Voznica

Poloha studničky cez mapy.cz

Prístup: Na pešo, bicyklom

Studnička pod Ihanovom

Po asi len 4roky  starej turistickej modrej značke, ktorá spája Žarnovicu a Novú Baňu stretnete aj studničku pod Ihanovom. Je v stave prežívania a odolávania vplyvov prírody. Verím, že sa aj túto postupne podarí obnoviť. Každopádne slúži naplno a plní účel.

Studnička pod Ihanovom

Studnička pod Ihanovom

Poloha studničky cez mapy.hiking

Prístup: Na pešo, skúsenejší aj horským bicyklom

Zbojnícke Studničky

V roku 2016 pribudol v okraji Novej Bani nový náučný chodník Zbojnícke studničky. Chodník má 10km, je obojsmerný a jeho prejdenie vám zaberie 2-3hodinky. Spája niekoľko studničiek, čiastočne je spojený aj s Náučným chodníkom Zvonička. Náučné chodníky majú veľký zmysel, najmä na vzdelávanie a zachovanie si krásnych, užitočných a najmä čistých miest a histórie pre ďalšie generácie. Bodaj by takýchto projektov pribúdalo 🙂 .

Kto by si chcel prečítať podrobnešie informácie, výborne je to spracované tu. 

Prameň Kohútovo - Rovnienka

Prameň Kohútovo – Rovnienka

Zachytil som tu len zlomok z nášho vodného prírodného bohatstva. Pevne však verím, že vás to čo i len trošku inšpirovalo k jeho využitiu vo svoj prospech a zároveň aj v prospech prírody.

Ľudia nebudú chrániť to, čomu nerozumejú a neprídu sa pozrieť na to, o čom nevedia. Preto je dôležitá verejná angažovanosť a základné vzdelávanie v oblasti ochrany a zachovania nášho prírodného bohatstva a jedinečnosti prírodných druhov!

Ak by ste v článku našli nejaké nepresnosti, prípadne chceli niečo aktualizovať, napíšte mi a ja to rád doplním/opravím.

Použité zdroje: Región Gron, UVZ SR, obec Rudno nad Hronom, obec Voznica, mesto Nová Baňa, E-studánky.

Použité fotografie: Vladimír Beihoffner a internety 🙂 .

Pite zdravo, žite zdravo, AHOJTE pri ďalšom článku 🙂