Je to dnes dobou, vekom, prostredím, alebo na to nemusí byť dôvod? Sme na „životných pretekoch“, pretekoch, kde cieľ je pomyselný, vnímaný dôležito, netrpezlivo. Baví nás cesta k nemu a vnímame ju vôbec? 

Trpezlivosť nie len ruže prináša. Trpezlivosť a vytrvalosť napĺňa sny, síce pomalšie no o to kvalitnejšie a obohacujúcejšie

Mix ľudí s vlastnosťami trpezlivejší, rozvážnejší, netrpezlivejší, nerozvážnejší vytvára prirodzený chaos v našom prostredí. Buď nás to zomelie, alebo nie. Niekedy mlyniec už nestíha, to je môj pocit. 

Ako vzniká netrpezlivosť a nerozvážnosť?

Kde sa to deje, čo to vyvoláva a naopak, ako vzniká trpezlivosť a rozvážnosť? Neexistuje definitívna odpoveď a to je dobre! Dá sa však o tom diskutovať, debatovať a dávať pohľady z rôznych uhlov. 

 • tlak okolia a prostredia
 • vzorce / paterny uložené hlboko v mysli, nie v bunkách  
 • musíš teraz, lebo takto to má byť
 • očakávania / neočakávania 
 • plynutie a prirodzený vývoj v čase
 • keď neočakávaš a nehľadáš vtedy nájdeš a príde

Sú medzi tým tenké hranice. Je na nás sa s tým hrať, skúšať, spoznávať, byť malými deťmi. Ovšem, ak sa nám chce a máme záujem, dôvod a motiváciu.

Otázka č. 1 – Kto odbehne 60m skôr?  Trpezlivý / rozvážny, alebo netrpezlivý / nerozvážny 

Odpoveď č. 1 – Je pravdepodobnejšie, že netrpzelivý a nerozvážny. Určite mnoho z vás nesúhlasí, beriem to. 

Vysvetlenie – netrpezlivý a nerozvážny bude bežať rýchlejšie, pretože očakáva, že keď vyhrá, príde dobrý pocit a uspokojenie, ktoré má byť pre neho dôležité a uspokojvé, ktoré možno ukojí jeho potrebu. Robí veci zväčša len pre výsledok.  Pozerá sa na veci a život krátkodobo. Chce mať všetko rýchlo a má vysoké očakávania.

Otázka č. 2 – Kto bude v cieli dlhodobo spokojnejší, bez ohľadu na výsledok? 

Odpoveď č. 2 – Trpezlivejší a rozvážnejši!

Vysvetlenie  – výhru berie ako bonus z pocitu, že si užil beh, vie si počkať na dobrý výsledok a príležitosť, vie pracovať lepšie so svojimi očakávaniami. Nerobí veci len pre výsledok. Pozerá sa na veci a život z dlohodobejšieho a uspokojivejšieho hľadiska. Jeho hodnotou je prítomný okamih v každom momente, ktorý tvorí lepší budúci okamih.

60m beh má vystihovať krátkodobý pohľad, keby použijem v príklade maratón, bolo by to presne naopak.

POINTA? – Skúste si oboje, vyberte si, čo vám viac vyhovuje a aplikujte do života.

Nezabudnite na podstatnú vec: ovplyvňujete aj keď nechcete! Voľte preto naozaj dômyselne.

Teraz budem znieť trochu poučne, prosím neberte si to nikto osobne!

Nastavovanie zrkadla

Skúste sami seba naozaj cez zrkadlo ohodnotiť buď ako trpezlivca a rozvážneho, alebo ako netrpezlivca a nerovzážneho v nasledujúcich činnostiach:

 • pitie a jedenie
 • šport, pohyb, fyzická aktivita 
 • sex
 • ranné vstávanie / večerné zaspávanie
 • relaxácia a oddych
 • technológie a ich používanie vami ( mobil, notebook, tv…)
 • komunikácia a interakcia s ľudmi 
 • šoférovanie

Ak vás napadnie niečo viac, doplnte si, určil som len niekoľko činností.

Našli ste sa v niečom?

Zaraďte sa a následne sa naozaj hlboko zamyslite, ako vám to ovplyvňuje život: pozitívne, alebo negatívne? Pozrite sa na to aj z krátkodobého hľadiska, aj z dlhodobého hľadiska. 

Ak by ste mali pocit, že sa neviete ohodnotiť sami, požiadajte naozaj blízku osobu, ktorá vás podľa vášho pocitu pozná najlepšie a dôverujete jej . Nech vám dá svoj pohľad.

Všímam si, že sú ľudia krátkodobo, no enormne šťastní, s neuveriteľne sa meniacimi náladami (predstavte si sínusoidu, ale v relatívne krátkych rozmedziach). Potom sú aj tí,  ktorí sú, skôr menej výrazní, nedávajú až tak na povrch pocit šťastia, nazvem to tzv. lineárny postup ako byť dlhodobo šťastný.  

Záver

Tento článok som napísal z dôvôdu pripomenutia si, aké je pre mňa dôležité nie len zamýšlať sa nad tým, ale uvedomovať a aplikovať rovnováhu trpezlivosti a netrpezlivosti  v reálnom živote. 

Nikdy to nebude len jedno, alebo druhé, aj tu sa jedná o citlivú rovnováhu, kde cieľom každého z nás je misku váh jemne nakloniť na tú stranu, ktorá nám bude prinášať pokoj a spokojnosť.

Nezabudnime pri tom však na to, že na tomto svete nie sme sami. Buďme egoisti s rozumom a veľkou mierou pochopenia pre svoje okolie, na ktorom nám záleží a bez ktorého by sme tu neboli vo forme v akej sme.