Úvahy

Šťastie je ako počasie

Podľa čoho si uvedomujete a hodnotíte mieru kvality svojho života? Hrá v tom rolu najmä vaše šťastie?

Viac